Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 762/20 w dniu 11 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  762/20 w dniu 11 sierpnia 2020 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i  osób- działania na rzecz osób starszych w 2020 roku.

Treść uchwały

Czytany 216 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  17.08.2020 - 08:03