Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 559/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr  559/21 w dniu 10 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Rodzina w sieci” w 2021 r.

 

Załącznik do uchwały Nr 559/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.06.2021 r.

Czytany 174 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  15.06.2021 - 13:23