Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 678/21 w dniu 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 678/21 w dniu 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – „Święto Pracowników Pomocy Społecznej – Powiatowe” w 2021 r.
 
Czytany 99 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  28.07.2021 - 10:40