Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 678/21 w dniu 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął siódmy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 678/21 w dniu 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął siódmy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku - tytuł zadania: ""Bliżej nieba" - wycieczka dla osób niepełnosprawnych"
 
Czytany 113 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  28.07.2021 - 10:40