Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 367/22 w dniu 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 367/22 w dniu 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2022 roku. Na realizację zadania pn. Aktywne Półkolonie – Strefa Wypoczynku Letniego.

Załącznik do uchwały Nr 367/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 maja 2022 r.

Czytany 71 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  09.05.2022 - 07:10