Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Formularze zgłoszeniowe należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi, w terminie do dnia 19.08.2022 roku do godz.16.00. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Dokumentacja

Czytany 242 razy
Osoba publikująca :  Jeremi Borowiec
Data publikacji:  29.07.2022 - 08:57