Zarząd Województwa Łódzkiego zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w 2020 roku oraz powołania Komisji konkursowej.

Treść uchwały

Czytany 218 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Rydelek
Data publikacji:  30.04.2020 - 14:40