Zarząd Województwa Łódzkiego zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępcze

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku oraz powołania Komisji konkursowej.

Treść uchwały

Czytany 218 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Rydelek
Data publikacji:  30.04.2020 - 14:41