Zarząd WŁ zawiesza rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 zawiesza rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2020 roku.

Treść uchwały

Czytany 238 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Rydelek
Data publikacji:  30.04.2020 - 14:48