Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 Uchwałą Nr 585/20 z dnia 26.06.2020 r. zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 Uchwałą Nr 585/20  z dnia 26.06.2020 r. zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku

oraz powołania Komisji konkursowej.

Treść uchwały

Czytany 124 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  30.06.2020 - 11:44