Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 Uchwałą Nr 577/20 z dnia 26.06.2020 r. zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 Uchwałą Nr 577/20  z dnia 26.06.2020 r. zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz powołania Komisji konkursowej.

Treść uchwały

Czytany 119 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  30.06.2020 - 11:50