Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, Uchwałą Nr 583/20 z dnia 26 .06.2020 r. zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, Uchwałą Nr 583/20 z dnia 26 .06.2020 r.  zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku oraz powołania Komisji konkursowej.

Treść uchwały

Czytany 148 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  30.06.2020 - 11:55