Wznowienie prac zmierzających do rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku

Ze względu na znoszenie kolejnych obostrzeń w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 14 lipca 2020 roku podjął uchwałę nr 728/20 w sprawie wznowienia prac zmierzających do rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności leczniczej i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku. 

W uchwale Zarząd Województwa Łódzkiego podał także nowy termin rozstrzygnięcia konkursu tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 728/20
  • Data uchwalenia: 14.07.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 164 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  04.08.2020 - 10:21
Osoba modyfikująca: Natalia Garczyńska
Ostatnio zmieniany: 04.08.2020 - 10:27