Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl i/lub na potwierdzeniu złożenia oferty w terminie do 14.08.2020 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.26) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewską (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 98 25).

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 633/20
  • Data uchwalenia: 09.07.2020
Czytany 191 razy
Osoba publikująca :  Bartłomiej Pielas
Data publikacji:  07.08.2020 - 12:49
Osoba modyfikująca: Bartłomiej Pielas
Ostatnio zmieniany: 07.08.2020 - 13:04