Pierwszy otwarty konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego Województwa „Łódzkie na Plus” na 2021 rok

Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia
w ramach budżetu obywatelskiego Województwa „Łódzkie na Plus” na 2021 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

Zadanie nr 1: "Dzieciaki walczą z rakiem! Pomoc psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej”.

Zadanie nr 2: „Aktywni, uśmiechnięci, zdrowi”

Szczegóły ogłoszenia konkursowego w załączeniu.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie:

dla zadania nr 1 -  40.000,00 zł,

dla zadania nr 2 – 33.650,00 zł

  • termin składania ofert w generatorze wniosków www.witkac.pl: do 7 maja 2021 r. do godz. 23:59
  • do 05.2021 r. do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8, podpisane potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z portalu witkac.pl
  • rozstrzygnięcie konkursu: do 30 czerwca 2021 r.
  • realizacja zadań: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 320/21
  • Data uchwalenia: 14.04.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 221 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  16.04.2021 - 11:03