Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku – w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku – w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl do dnia 7 lutego 2020 roku.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

WAŻNY KOMUNIKAT !!!!!!!

Wprowadza się zmiany w opisie zadania nr 21  Kino bez biletu – spotkania z gwiazdami,  dotyczące miejsca realizacji zadania

„Zadanie polega na zorganizowaniu pięciu seansów filmowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, nawiązujących do historii województwa i pamięci historycznej, połączonych ze spotkaniem z ważną, rozpoznawalną medialnie osobą, która pracowała przy danym filmie. Dzieła filmowe stanowić będą pretekst do konfrontacji z poszczególnymi artystami i gwiazdami kina. Repertuar ma służyć upowszechnianiu kultury w nawiązaniu do historii województwa, jego dziedzictwa i pamięci czy to za pośrednictwem prezentowanego tematu, miejsca akcji czy dorobku i „rodowodu” twórcy.”

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 28/20
  • Data uchwalenia: 14 stycznia 2020 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 452 razy
Osoba publikująca :  Anna Salska
Data publikacji:  15.01.2020 - 09:36
Osoba modyfikująca: Anna Salska
Ostatnio zmieniany: 28.01.2020 - 12:38