Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej (...) w ramach Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl do dnia 7 lutego 2020 roku.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

 

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 27/20
  • Data uchwalenia: 14 stycznia 2020 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 400 razy
Osoba publikująca :  Aleksandra Chęcińska
Data publikacji:  15.01.2020 - 14:19