Ogłoszenie o drugim otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa ŁÓDZKIE NA PLUS na 2020 rok

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)

Zarząd Województwa Łódzkiego
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8
ogłasza drugi otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego.

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

Ochrona i promocja zdrowia

Zadanie nr 1: "Dzieciaki walczą z rakiem! Pomoc psychologiczna dla pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej”.

Zadanie nr 2: „W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup”

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu: www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 78.790,00 zł
 • maksymalna kwota dofinansowania zadań:

  1) dla zadania nr 1 -  40.000,00 zł,

  2) dla zadania nr 2 – 38.790,00 zł.

 • do kiedy trwa nabór ofert – do 03.04.2020 r. do godziny 23:59:59
 • do 06.04.2020 r. do godziny 16:00 należy złożyć wydrukowane i podpisane potwierdzenie złożenia oferty w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 29.05.2020 r.
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.06.2020 r. i nie może skończyć się później niż 31.12.2020 r.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną Zarząd Województwa Łódzkiego podjął w dniu 23.04.2020 r. decyzję o zawieszeniu rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 r., ogłoszonego uchwałą nr 243/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zdrowotnej w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa „Łódzkie na Plus” na 2020 rok oraz powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Dodatkowe informacje

 • Uchwała ZWŁ nr: 243/20
 • Data uchwalenia: 10.03.2020
Czytany 396 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  13.03.2020 - 08:04
Osoba modyfikująca: Natalia Garczyńska
Ostatnio zmieniany: 28.04.2020 - 14:59