Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 7 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych wraz z analizą zgłoszonych uwag, opinii, postulatów, które posłużą do uzupełnienia i korekty dokumentu.

Pobierz załącznik:

Czytany 407 razy
Osoba publikująca :  Emilia Jacalska
Data publikacji:  07.02.2020 - 13:42