Nabór na stanowiska kierownicze w Jednostkach Podległych (69)

Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Procedury Naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zarządzenie nr 8/17 Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru”
 • Zarządzenie 18/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę.
 • Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. na stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące konkursu na stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Wzór oświadczenia

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 002/BPP/001/IV/2019
 • Data ważności 26.04.2019
 • Data ogłoszenia 16.04.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru PZI.2111.1.2019
 • Data ważności 15.05.2019
 • Data ogłoszenia 15.04.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru WSSz. NO/K/1/2019
 • Data ważności 18.04.2019
 • Data ogłoszenia 04.04.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 001/ZDW/001/III/2019
 • Data ważności 18.03.2019
 • Data ogłoszenia 06.03.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru SSW.VI.111/01/2019
 • Data ważności 08.03.2019
 • Data ogłoszenia 22.02.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru WSZ.DSP.071.4.7.2019AW
 • Data ważności 08.02.2019
 • Data ogłoszenia 24.01.2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru SSW.VI.111/01/2019
 • Data ważności 31.01.2019
 • Data ogłoszenia 17.01.2019
Strona 1 z 7

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji