Nabór na stanowiska kierownicze w Jednostkach Podległych (114)

Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Procedury Naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zarządzenie nr 8/17 Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru”
 • Zarządzenie 18/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę.
 • Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. na stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące konkursu na stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Wzór oświadczenia

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru WSS.NO.3.2019
 • Data ważności poniedziałek, 17 czerwiec 2019
 • Data ogłoszenia poniedziałek, 03 czerwiec 2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 2/NK/2019
 • Data ważności poniedziałek, 20 maj 2019
 • Data ogłoszenia czwartek, 09 maj 2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru PZI.2111.3.2019
 • Data ważności poniedziałek, 27 maj 2019
 • Data ogłoszenia czwartek, 25 kwiecień 2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 002/BPP/001/IV/2019
 • Data ważności piątek, 26 kwiecień 2019
 • Data ogłoszenia wtorek, 16 kwiecień 2019

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru PZI.2111.1.2019
 • Data ważności środa, 15 maj 2019
 • Data ogłoszenia poniedziałek, 15 kwiecień 2019

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji