Nabór na stanowiska kierownicze w Jednostkach Podległych (65)

Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Procedury Naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zarządzenie nr 8/17 Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru”
 • Zarządzenie 10/17 Marszałka Województwa Łódzkiego  z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę.
 • Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, które zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2016 r. na stronie zamieszczane są ogłoszenia dotyczące konkursu na stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Wzór oświadczenia

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru WZZOZCLChPiR/lipiec 2017
 • Data ważności 31.08.2017
 • Data ogłoszenia 20.07.2017

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru 1/PRZ/2016
 • Data ważności 26.02.2016
 • Data ogłoszenia 19.02.2016

Dodatkowe informacje

 • Numer naboru IV/PRZ/2015
 • Data ważności 15.07.2015
 • Data ogłoszenia 01.07.2015

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji