Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź, działający w imieniu Województwa Łódzkiego, informuje, że w dniach od 5 do 26 marca 2013 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ i Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.znwl.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, obejmujący lokal użytkowy oznaczony numerem 4, usyt

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO  91-427 ŁÓDŹ, UL. KAMIŃSKIEGO 7/9

 

 

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego

przeznaczonych do najmu

 

 

 

Lp.

Położenie

i oznaczenie nieruchomości

Powierz-chnia [m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Opłaty

1.

Lokal oznaczony numerem 4, usytuowany na parterze budynku posadowionego na działce gruntu oznaczonej numerem 106/7 w obrębie 21. miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej przy ul. Skłodowskiej-Curie 1/Wojska Polskiego 2. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr PT1P/00062168/3.

12,58

Lokal posiada instalację elektryczną.

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowej lub usługowej.

1.       Czynsz 8,50 zł/m2+VAT; wnoszony miesięcznie z góry, na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego.

2.       Ryczałt miesięczny za energię elektryczną w wysokości 194,04 zł brutto.

3.       Wysokość czynszu i opłaty za energię może być waloryzowana raz w roku zgodnie ze wskaźnikiem inflacji ogłaszanym przez GUS.

 

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 5 do 26 marca 2013 roku.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 115,  tel. 042 205-58-71;  042 205-58-72, wewnętrzny 115.

 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 05.03.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 926 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  24.05.2013 - 08:58