Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działający w imieniu Województwa Łódzkiego ogłasza na dzień 29 kwietnia 2013 roku przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości położonej w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42. Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu netto. Wszystkie umowy na najem będą zawarte na okres do 30 maja 2015 r. Przetarg obejmuje następujące części nieruchomoś

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działający w imieniu Województwa Łódzkiego ogłasza na dzień 29 kwietnia 2013 roku przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości położonej w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42. Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu netto. Wszystkie umowy na najem będą zawarte na okres do 30 maja 2015 r. Przetarg obejmuje następujące części nieruchomości:

1. Lokal biurowy nr 1  o powierzchni 199,00 m2 (dawna świetlica).
2. Lokal biurowy nr 3 o powierzchni 58,19 m2
3. Hale warsztatowe, posiadające instalację elektryczną.
4. Garaże oznaczone numerami 3, 6 i 7, każdy o powierzchni 16,24 m2.
5. Wiaty garażowe oznaczone numerami 8, 9, 10, 11 i 12, każda o powierzchni 11,62 m2.
6. Miejsca parkingowe oznaczone numerami 1,3 i 4 (powierzchnia 60,00 m2).

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 29 kwietnia 2013 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
położonej w Radomsku, przy ul. Sucharskiego 42

 
Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu netto. Wszystkie umowy na najem będą zawarte na okres do 30 maja 2015 r. Przetarg obejmuje następujące części nieruchomości:
 
1. Lokal biurowy nr 1  o powierzchni 199,00 m2 (dawna świetlica). Lokal posiada instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną i ogrzewanie olejowe.
Wywoławcza stawka wynosi 8,00 zł/m2.         Wadium wynosi 150,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00.
 
2. Lokal biurowy nr 3 o powierzchni 58,19 m2 Lokal posiada instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną i ogrzewanie olejowe.
Wywoławcza stawka wynosi 12,50 zł/m2.         Wadium wynosi 67,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:30.
 
3. Hale warsztatowe, posiadające instalację elektryczną. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni oraz wadium wynoszą odpowiednio:

Numer hali      powierzchnia                stawka             wadium
nr 1                    92,40 m2                   20,00 zł           180,00 zł
nr 2                    93,00 m2                   20,00 zł           180,00 zł
nr 3                    93,17 m2                   20,00 zł           180,00 zł
nr 9                    47,64 m2                   20,00 zł             90,00 zł
nr 10                  50,84 m2                   20,00 zł           100,00 zł

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 10:00.
 
4. Garaże oznaczone numerami 3, 6 i 7, każdy o powierzchni 16,24 m2.
Wywoławcza stawka wynosi 95,00 zł za garaż.   Wadium wynosi 20,00 zł za garaż.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
 
5. Wiaty garażowe oznaczone numerami 8, 9, 10, 11 i 12, każda o powierzchni 11,62 m2.
Wywoławcza stawka wynosi 80,00 zł za wiatę.   Wadium wynosi 15,00 zł za wiatę.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:30.
 
6.      Miejsca parkingowe.


            Numer                      powierzchnia                        stawka                  wadium
            1, 3 i 4                          60,00 m2                     po 170,00 zł            po 20,00 zł
            9, 10, 11 i 12               45,00 m2                     po 150,00 zł            po 15,00 zł
            18, 19 i 20                   18,30 m2                     po   85,00 zł            po 10,00 zł
            21, 22 i 23                   49,50 m2                     po 150,00 zł            po 15,00 zł

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 12:30.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 23 kwietnia 2013 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811 z dopiskiem określającym adres i przedmiot licytacji, np.: „PRZETARG – Radomsko; lokal biurowy nr ...; garaż nr ...; wiata garażowa nr ...; miejsce parkingowe nr …, hala warsztatowa nr …’’. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W terminie od dnia 17 do dnia 23 kwietnia 2013 roku, do godziny 1400, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do okazania w siedzibie ZNWŁ, w pokoju nr 115, dowodu tożsamości i dowodu wpłaty wadium oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przetargu.
            Ponadto uczestnicy przedstawią:

a)      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dokument nadania  NIP,
b)      przedstawiciele osób prawnych – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.

            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów. Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 115.
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.03.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 937 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  24.05.2013 - 09:01
Osoba modyfikująca: Klaudia Małachowska
Ostatnio zmieniany: 29.05.2013 - 12:56