Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działający w imieniu Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 4 usytuowanego w budynku położonym Piotrkowie Tryb., przy ul. Wojska Polskiego 2

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 4
usytuowanego w budynku położonym Piotrkowie Tryb., przy ul. Wojska Polskiego 2

 

       Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki miesięcznego czynszu za najem 1 m2 lokalu użytkowego o powierzchni 12,58 m2, oznaczonego numerem 4, usytuowanego na parterze budynku posadowionego na działce gruntu o numerze 106/7 w obrębie 21. miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej przy ul. Wojska Polskiego 2. Lokal posiada instalację elektryczną i jest przeznaczony na działalność biurową lub usługową.

         Umowa najmu będzie zawarta na okres trzech lat.

 

Otwarcie licytacji nastąpi
27 maja 2013 roku o godzinie 11:00
Wywoławcza stawka czynszu wynosi 8,50 zł/m2 netto/miesiąc.
Wadium wynosi 15,00 zł.

 
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek ZNWŁ nr:56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: PRZETARG – Piotrków”, w terminie do dnia 21 maja 2013 r., do godziny 1400. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. W dniach od 15 maja 2013 r. do upływu terminu wpłaty wadium wszyscy uczestnicy przetargu są zobowiązani do okazania w siedzibie ZNWŁ, w pok. 115, dowodu tożsamości i dowodu wpłaty wadium oraz złożenia oświadczenia o przyjęciu bez zastrzeżeń przedstawionych do wglądu szczegółowych warunków przetargu. Ponadto:

a) osoby prowadzące działalność gospodarczą składają dokument nadania numeru NIP;
b) przedstawiciele osób prawnych – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów. Bliższe informacje pod numerem tel. 0 42 205-58-71 wew. 115.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 16.04.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1001 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  29.05.2013 - 12:35