Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działający w imieniu Województwa Łódzkiego ogłasza na dzień 24 czerwca 2013 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usytuowanych w nieruchomości położonej w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 61

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 24 czerwca 2013 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usytuowanych w nieruchomości
położonej w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 61

 

Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu netto. Wszystkie umowy na najem będą zawarte na czas nieoznaczony.
Budynek jest przyłączony do sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej miejskiej.
Przetarg obejmuje następujące lokale, przeznaczone na prowadzenie działalności medycznej lub usługowej:

 

1. Lokal usytuowany na parterze, o powierzchni 22,00 m2, składający się z jednego pokoju i WC, oznaczonych numerami 0 i 1; wejście do budynku nr 1.

Wywoławcza stawka wynosi 20,00 zł/m2.         Wadium wynosi 50,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:30.
 

    2.  Lokal usytuowany na piętrze, o powierzchni 55,00 m2, składający się z dwóch pokoi oznaczonych numerami 14 i 109 oraz  WC; wejście do budynku nr 1.

Wywoławcza stawka wynosi 17,00 zł/m2.        Wadium wynosi 100,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 10:15.

         3. Lokal usytuowany na piętrze, o powierzchni 333,00 m2, składający się z siedmiu pokoi, holu z szatnią, łazienki, WC oraz zaplecza kuchennego. Posiada oddzielne wejście.

Wywoławcza stawka wynosi 18,00 zł/m2.        Wadium wynosi 600,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
 

4. Lokal usytuowany na parterze, o powierzchni 35,00 m2, składający się z dwóch pokoi, WC oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych. Posiada oddzielne wejście.

Wywoławcza stawka wynosi 18,00 zł          Wadium wynosi 70,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:45.

 
            Licytacje odbędą się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 18 czerwca 2013 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811 z dopiskiem określającym przedmiot licytacji, np.: „PRZETARG – Skierniewice, lokal o powierzchni ... m2”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W terminie od dnia 12 do dnia 18 czerwca 2013 roku, do godziny 1400, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do okazania w siedzibie ZNWŁ, w pokoju nr 115, dowodu tożsamości i dowodu wpłaty wadium oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przetargu.
            Ponadto uczestnicy przedstawią:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dokument nadania  NIP,
b) przedstawiciele osób prawnych – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów. Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 115.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.05.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 5373 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  29.05.2013 - 13:07