ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 3 września 2013 roku drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usytuowanych w nieruchomości położonej w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 61

Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu netto. Wszystkie umowy na najem będą zawarte na czas nieoznaczony.
Budynek jest przyłączony do sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej miejskiej.
Przetarg obejmuje następujące lokale, przeznaczone na prowadzenie działalności medycznej lub usługowej:
 
1.      Lokal usytuowany na parterze, o powierzchni 22,00 m2, składający się z jednego pokoju i WC, oznaczonych numerami 0 i 1; wejście do budynku nr 1.
Wywoławcza stawka wynosi 19,00 zł/m2.         Wadium wynosi 50,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:30.
 
2.      Lokal usytuowany na piętrze, o powierzchni 55,00 m2, składający się z dwóch pokoi oznaczonych numerami 14 i 109; wejście do budynku nr 1.
Wywoławcza stawka wynosi 17,00 zł/m2.        Wadium wynosi 100,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 10:15.
 
            Licytacje odbędą się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 26 sierpnia 2013 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811 z dopiskiem określającym przedmiot licytacji, np.: „PRZETARG – Skierniewice, lokal o powierzchni ... m2”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W terminie od dnia 21 do dnia 26 sierpnia 2013 roku, do godziny 1400, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do okazania w siedzibie ZNWŁ, w pokoju nr 115, dowodu tożsamości i dowodu wpłaty wadium oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przetargu.
            Ponadto uczestnicy przedstawią:
a)      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dokument nadania NIP,
b)      przedstawiciele osób prawnych – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów. Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 115.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.07.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 712 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  23.07.2013 - 09:55
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 23.07.2013 - 10:03