ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 21 października 2013 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokali usytuowanych w nieruchomości położonej w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 61

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 21 października 2013 roku
przetarg ustny nieograniczony
na najem lokali usytuowanych w nieruchomości
położonej w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 61
 
Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu netto. Wszystkie umowy na najem będą zawarte na czas nieoznaczony.
Budynek jest przyłączony do sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej miejskiej.
Przetarg obejmuje następujące lokale, przeznaczone na prowadzenie działalności medycznej lub usługowej:
 
1.      Lokal usytuowany na 1 piętrze, o powierzchni 29,83 m2, składający się z dwóch pomieszczeń oznaczonych numerami 12 i 13. Wejście nr 1.
Wywoławcza stawka wynosi 13,00 zł/m2.         Wadium wynosi 40,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:30.
 
2.      Lokal usytuowany na 1 piętrze, o powierzchni 12,07 m2, składający się z jednego pomieszczenia oznaczonego numerem 11. Wejście nr 1.
Wywoławcza stawka wynosi 13,00 zł/m2.        Wadium wynosi 20,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 10:15.
 
Licytacje odbędą się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208.
Wadium należy wnieśćna rachunek ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811 z dopiskiem określającym przedmiot licytacji, np.: „PRZETARG – Skierniewice, lokal o powierzchni ... m2”. Termin wniesienia upływa w dniu 15 października 2013 r., o godzinie 14:00. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Wadium uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet kaucji, zgodnej z umową najmu. Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 10 do dnia 15 października 2013 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, dokonają następujących czynności:
·         przedstawią dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium;
·         dostarczą dokument nadania NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą);
·         dostarczą sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (osoby prawne);
·         złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu;
·         pobiorą numerupoważniający do uczestnictwa w przetargu.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 w. 115.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.09.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 743 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  10.09.2013 - 11:09
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 11.09.2013 - 08:13