ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 28 października 2013 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokali i miejsc parkingowych usytuowanych w nieruchomości położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu netto. Wszystkie umowy na najem będą zawarte na okres do 31 października 2016 r. Przetarg obejmuje następujące części nieruchomości:
 
1.      Lokal magazynowy nr 15 o powierzchni 38,62 m2. Lokal posiada instalację elektryczną.
Wywoławcza stawka wynosi 148,00 zł/mies.         Wadium wynosi 15,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00.
 
2.      Garaże:
Numer                                         powierzchnia                 stawka zł/mies.           wadium
a)      1                                             66,08 m2                       347,00 zł                    35,00 zł
b)      2                                             69,44 m2                       347,00 zł                    35,00 zł
c)      8 i 9 łącznie                            54,40 m2                       327,00 zł                    33,00 zł
d)     10, 11, 12 i 13 łącznie            110,00 m2                      595,00 zł                   60,00 zł
e)      17                                            22,75 m2                       138,00 zł                   14,00 zł
f)       20, 21, 22 i 23 łącznie            110,00 m2                      595,00 zł                   60,00 zł
g)      24                                           26,80 m2                       138,00 zł                    14,00 zł
h)      25 i 26 łącznie                        41,54 m2                       327,00 zł                    33,00 zł
i)        27                                           26,80 m2                       138,00 zł                    14,00 zł
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 10:00.
 
3.       Wiaty garażowe oznaczone numerami: 32, 33, 36 i 37, każda o powierzchni 20,40 m2.
Wywoławcza stawka wynosi 79,00 zł/mies. za wiatę. Wadium wynosi 10,00 zł za wiatę.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:30.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 18 października 2013 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym adres i przedmiot licytacji, np.: „PRZETARG – Pabianice; lokal magazynowy; garaż nr ...; wiata garażowa nr ...;’’. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 14 do dnia 18 października 2013 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium oraz złożą oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przetargu.
            Ponadto uczestnicy przedstawią:
a)      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dokument nadania NIP,
b)      przedstawiciele osób prawnych – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 115.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.09.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 725 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  17.09.2013 - 09:50