ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź, działający w imieniu Województwa Łódzkiego, informuje, że w dniach od 17 września do 8 października 2013 r. na tablicach ogłoszeniowych w siedzibach ZNWŁ oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także na stronach internetowych www.znwl.pl oraz www.lodzkie.pl, wywieszony będzie wykaz nieruchomości

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO  91-427ŁÓDŹ, UL. KAMIŃSKIEGO 7/9
 
Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego
przeznaczonych do sprzedaży

 
 
Lp. Położenie
i oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie
nieruchomości
Cena
[zł]
1. Zabudowana działka gruntu, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 198/7 w obrębie 3. miasta Sieradza, położona przy ul. Nenckiego 2, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00000160/3. Własność Województwa Łódzkiego 0,2333 ha Na działce posadowiony jest kompleks budynków i budowli wykorzystywanych w przeszłości jako baza transportu samochodowego, w tym: budynek portierni, dwa budynki warsztatowe, budynek biurowo-socjalno-garażowy i dwa budynki garażowe o łącznej powierzchni użytkowej 480,72 m2, a ponadto dwie wiaty garażowe oraz rampa naprawcza. Nieruchomość przyłączona jest do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej (jedno i trójfazowej). Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodaro-wania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarun-owań (uchwała nr XXXIII/294/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dn. 18.06.2009 r.) leży na obszarze opisanym jako teren zabudowy pozaśródmiejskiej o funkcji usługowo-mieszkaniowej. 406.000,00
 
 

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 17 września do 8 października 2013 roku.
Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości,
na podstawie art. 34., ust. 1., pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
upływa dnia 29 października 2012 roku.
Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 115,  tel. 042 205-58-71;  042 205-58-72, wewnętrzny 115.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.09.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1912 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  17.09.2013 - 09:53