ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości, położonej w Ujeździe, przy pl. Wolności 11

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości,
położonej w Ujeździe, przy pl. Wolności 11
 
Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu za dzierżawę projektowanej działki gruntu nr 112/b, o powierzchni 0,0077 ha, stanowiącej część działki nr 112/1 w obrębie 19 – Ujazd, uregulowanej w księdze wieczystej nr PT1T/00070337/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim. Na projektowanej działce posadowiony jest budynek parterowy murowany o powierzchni użytkowej 25,00 m² oraz wiata przystankowa. Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres dwóch lat.
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu
11 lutego 2014 r. o godzinie 11:00
Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 gruntu wynosi: 1,50 zł netto/mies.
Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 9,34 zł netto/mies.
Wadium wynosi: 35,00 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek ZNWŁ nr:56 1240 3073 1111 0010 1297 4811 z dopiskiem:„PRZETARG – Ujazd”, w terminie do dnia 7 lutego 2012 r., do godziny 1400. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. W tym samym terminie wszyscy uczestnicy są zobowiązani do okazania dowodu tożsamości, dowodu wpłaty wadium oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przetargu udostępnionymi w siedzibie ZNWŁ, w pok. 115. Ponadto:
a)      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają kopię dokumentu nadania numeru NIP,
b)      przedstawiciele osób prawnych – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
Odpis aktualny z KRS powinien być wystawiony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje tel.  0 42 205-58-71 wew. 115.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.01.2014

Pobierz załącznik:

Czytany 877 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  07.01.2014 - 08:27