ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 11 marca 2014 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i miejsc parkingowych usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 11 marca 2014 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem
lokali użytkowych i miejsc parkingowych
usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A
 
Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu netto. Wszystkie umowy na najem będą zawarte na okres do 31 października 2016 r. Przetarg obejmuje następujące części nieruchomości:
 
A.    Lokal magazynowy nr 3 o powierzchni 18,90 m2.
 
Wywoławcza stawka wynosi 78,00 zł/mies.         Wadium wynosi 10,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00.
 
B.     Miejsca parkingowe i garaż
 
                   I.            miejsca parkingowe:
Numer                                      powierzchnia              stawka zł/mies.           wadium
a)      od 1 do 8  łącznie            8 x 17,50 m2                 392,00 zł                    40,00 zł
b)      9                                              17,50 m2                   49,00 zł                      5,00 zł
c)      10                                            17,50 m2                   49,00 zł                      5,00 zł
 
                II.            wiaty garażowe:
Numer                                     powierzchnia              stawka zł/mies.           wadium
a)         32 i 37 łącznie                   2 x 20,40 m2                158,00 zł                    15,00 zł
b)        35 i 36 łącznie                   2 x 20,40 m2                158,00 zł                    15,00 zł
 
             III.            garaż:
Numer                                     powierzchnia              stawka zł/mies.           wadium
a)         27                                        26,80 m2                    138,00 zł                    13,00 zł
 
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:30.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 3 marca 2014 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji, np.: „PRZETARG – Pabianice magazyn; miejsce parkingowe nr…; wiata garażowa nr ...; garaż nr…’’. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 26 lutego do dnia 3 marca 2014 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium oraz złożą oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przetargu.
            Ponadto uczestnicy przedstawią:
a)      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dokument nadania NIP,
b)      przedstawiciele osób prawnych – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 115.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.12.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 650 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  28.01.2014 - 08:55
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 28.01.2014 - 08:58