ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 16 kwietnia 2014 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 16 kwietnia 2014 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku położonym w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8
 
Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki miesięcznego czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego, o powierzchni 110,27 m2, usytuowanego na XI piętrze budynku posadowionego na działce gruntu oznaczonej numerem 402/62 w obrębie S-06 miasta Łodzi, położonej przy al. Piłsudskiego 8. Lokal posiada instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, c.o. oraz c.w.u. Opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę, ogrzewania płatne będą według wskazań podliczników na podstawie otrzymanych  raz
w miesiącu faktur.
 Lokal jest przeznaczony na działalność gastronomiczną. Umowa najmu będzie zawarta na okres trzech lat.
 
 
Otwarcie przetargu nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza stawka czynszu wynosi 17,00 zł za 1 m2 na miesiąc.
Wadium wynosi 180,00 zł.
Wylicytowany czynsz będzie powiększony  o podatek od towarów i usług, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208.
Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 10 kwietnia 2014 r., do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ nr:56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji:PRZETARG – Piłsudskiego 8. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Jeśli przyszłym najemcą jest osoba fizyczna, wpłata wadium powinna nastąpić z jej konta osobistego. Jeśli przyszłym najemcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z jego rachunku firmowego.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.03.2014

Pobierz załącznik:

Czytany 543 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  11.03.2014 - 12:40