ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 24.04.2014 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości o powierzchni 5 m2 , usytuowanej w Piotrkowie Trybunalskim, przy zbie

Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki miesięcznej czynszu najmu za  
1 m2 powierzchni gruntu działki nr 106/7 w obrębie 21, miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej przy zbiegu ulic: Marii Skłodowskiej – Curie i Wojska Polskiego. Umowa na najem będzie zawarta na okres trzech lat.
Otwarcie przetargu nastąpi o godzinie 10 30 .
Wywoławcza stawka czynszu najmu wynosi: 59,04 zł brutto, za1 m2 na miesiąc.
Wadium wynosi: 40,00 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9,
pokój 208.
Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 17.04.2014 r., do godziny 14 00, na rachunek ZNWŁ nr : 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: Przetarg – Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 2 (najem). Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Jeżeli przyszłym najemcą jest osoba fizyczna, wpłata wadium powinna nastąpić z jej konta osobistego. Jeżeli przyszłym najemcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z jego rachunku firmowego.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 14.04.2014 r., do dnia 18.04.2014 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 103, okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium oraz złożą oświadczenie o zapoznaniu się z szczegółowymi warunkami przetargu.
Ponadto uczestnicy przedstawią:
1.      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dokument nadania NIP,
2.      przedstawiciele osób prawnych – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel. (42) 205 58 71 wew. 132 lub 130.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.03.2014

Pobierz załącznik:

Czytany 626 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  25.03.2014 - 10:50