ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki gruntu, położonej w Łodzi, przy al. Włókniarzy 205

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki gruntu,
położonej w Łodzi, przy al. Włókniarzy 205
 
Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu brutto za dzierżawę zabudowanej działki gruntu nr 15/72, o powierzchni 0,0650 ha, w obrębie P-17 miasta Łodzi, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi w księgę wieczystą nr LD1M/00129806/4. Na działce posadowiony jest budynek murowany, piętrowy, o powierzchni użytkowej 454,40 m². Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres trzech lat.
Otwarcie licytacji nastąpi w dniu
2 czerwca 2014 r. o godzinie 11:00
Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 gruntu wynosi: 0,62 zł brutto/mies.
Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 7,38 zł brutto/mies.
Wadium wynosi: 450,00 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, na rachunek ZNWŁ nr:56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem:„PRZETARG – Łódź”, w terminie do dnia 27 maja 2014 r., do godziny 1400. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. W tym samym terminie wszyscy uczestnicy są zobowiązani do okazania dowodu tożsamości, dowodu wpłaty wadium, a osoby prawne odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu, oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy, udostępnionymi w siedzibie ZNWŁ, w pok. 104.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje tel.  0 42 205-58-71 wew. 133.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.04.2014

Pobierz załącznik:

Czytany 898 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  22.04.2014 - 08:30