ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 26 stycznia 2015 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę fragmentu płaszcza komina oraz 12,00 m2 gruntu u podnóża komina usytuowanych na działce gruntu nr 51/97 położonej w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 26 stycznia 2015 roku
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
fragmentu płaszcza komina oraz 12,00 m2 gruntu u podnóża komina
usytuowanych na działce gruntu nr 51/97
położonej w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159
 
Działka nr 51/97 wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00296424/3.
Przedmiot dzierżawy jest przeznaczony na instalację telekomunikacyjną. Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas do końca 2017 r.
Licytowana będzie wysokość stawki czynszu brutto.
 
Wywoławcza stawka wynosi 2.900,00 zł/mies.         Wadium wynosi 300,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
 
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, w terminie do dnia 20 stycznia 2015 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „PRZETARG – Łódź, ul. Aleksandrowska’’.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 15 do 20 stycznia 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w licytacji. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.12.2014

Pobierz załącznik:

Czytany 972 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  22.12.2014 - 10:56