ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 27 stycznia 2015 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (nadbudówki) usytuowanego na dachu budynku położonego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 27 stycznia 2015 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem
lokalu użytkowego (nadbudówki) usytuowanego na dachu budynku
położonego w Łodzi, przy ul.  Sienkiewicza 3
 
Przedmiotem przetargu jest lokal o powierzchni 16,00 m2 usytuowany na dachu budynku posadowionego na działce gruntu nr 39/11, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00065381/1. Nadbudówka jest przyłączona do sieci elektrycznej i przeznaczona na instalację urządzeń telekomunikacyjnych.
Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas do końca 2017 r.
Licytowana będzie wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni brutto.
 
Wywoławcza stawka wynosi 33,00 zł za 1 m2/mies.         Wadium wynosi 50,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
 
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 20 stycznia 2015 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „PRZETARG – Łódź, ul. Sienkiewicza”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 15 do 20 stycznia 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w licytacji. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.12.2014

Pobierz załącznik:

Czytany 1006 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  22.12.2014 - 11:00