ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 21 grudnia 2015 roku przetarg ustny nieograniczony na najem stanowiska garażowego nr 16 oraz miejsc parkingowych nr 33 i 34, usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 21 grudnia 2015 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem
stanowiska garażowego nr 16 oraz miejsc parkingowych nr 33 i 34,
usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A
 
 
 
 
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Umowy na najem będą zawarte na trzy lata.
 
A.    Stanowisko garażowe nr 16, o powierzchni 22,75 m2.
 
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 156,00 zł.
Wadium wynosi 20,00 zł.
 
B.     Miejsca parkingowe pod wiatą, nr 33 i 34, posiadające razem 40,80 m2 powierzchni, licytowane łącznie.
 
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 13:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 159,00 zł.
Wadium wynosi 20,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 14 grudnia 2015 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „PRZETARG – Pabianice, garaż nr… lubmiejsce parkingowe nr’’.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 9 do 14 grudnia 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.11.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 1176 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  10.11.2015 - 08:53