ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 24 lutego 2015 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i miejsc parkingowych usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 24 lutego 2015 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem
lokali użytkowych i miejsc parkingowych
usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A
 
 
 
 
Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu brutto. Wszystkie umowy na najem będą zawarte na okres do 28 lutego 2018 r. Przetarg obejmuje następujące części nieruchomości:
 
A.    Pomieszczenie gospodarcze nr 15, o powierzchni 32,33 m2
Wywoławcza stawka wynosi 190,00 zł/mies.         Wadium wynosi 20,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00.
 
B.     Stanowiska garażowe nr 8 i 9, o łącznej powierzchni 54,40 m2, licytowane łącznie.
Wywoławcza stawka wynosi 385,90 zł/mies.         Wadium wynosi 40,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:30.
 
C.     Stanowisko garażowe nr 17, o powierzchni 22,75 m2
Wywoławcza stawka wynosi 180,00 zł/mies.         Wadium wynosi 20,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 10:00.
 
D.    Miejsca parkingowe pod wiatami nr 32 i 37, o łącznej powierzchni 40,80 m2, licytowane łącznie.
Wywoławcza stawka wynosi 195,00 zł/mies.         Wadium wynosi 20,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 10:30.
 
 
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 17 lutego 2015 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji, np.: „PRZETARG – Pabianice, pomieszczenie gospodarcze; wiata nr ...; garaż nr…’’.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 12 do 17 lutego 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.01.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 446 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  13.01.2015 - 08:51
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 15.01.2015 - 10:54