ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 20 kwietnia 2015 r. przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 20 kwietnia 2015 r.
przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku położonym w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7
 
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego przeznaczonego na biuro,o powierzchni użytkowej 17,25 m2, zlokalizowanego na parterze budynku „D”, posadowionego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 5270/27 i 5270/30 w obrębie 15. m. Sieradza, wchodzących w skład nieruchomości, będącej własnością Województwa Łódzkiego, położonejw Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00039098/9. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu
20 kwietnia 2015 roku, o godzinie 1100,
w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208.
Cena wywoławcza czynszu za 1 m2: 14,99 zł brutto.   Wadium:  25,00 zł
 
Wpłaty wadium należy dokonać z  rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, na konto ZNWŁ nr:56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „PRZETARG – 3 Maja”,w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 r., do godziny 1400. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 8 do dnia 14 kwietnia 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel. 42 205-58-71, wew. 133.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.03.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 611 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  10.03.2015 - 09:25