ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 117, usytuowanego w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 117, usytuowanego w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9
 
Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki czynszu brutto najmu lokalu użytkowego, usytuowanego na pierwszym piętrze budynku, oznaczonego numerem 117, o powierzchni 14,42 m2, przeznaczonego na działalność biurową. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania; w.c. wspólne w korytarzu. Stawka opłaty za media wynosi brutto 14,76 zł za 1 m2 powierzchni na miesiąc. Umowa najmu będzie zawarta na okres trzyletni.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu
12 maja 2015 roku, o godzinie1100.
Stawka wywoławczaczynszu za 1 m2 powierzchni wynosi 13,74 zł brutto/mies.
Wadium wynosi 25,00 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208.
Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, w terminie do dnia 5 maja 2015 r., do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „PRZETARG – Łódź, lokal biurowy’’.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 29 kwietnia do 5 maja 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 31.03.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 490 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  31.03.2015 - 08:33