ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 8 czerwca 2015 r. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części gruntu oraz ściany budynku, składających się na nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 75

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 8 czerwca 2015 r.
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części gruntu oraz ściany budynku,
składających się na nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 75
 
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni brutto za dzierżawę części nieruchomości, będącej własnością Województwa Łódzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 7/5, 7/7, 7/12, 7/13 i 7/14 w obrębie B-46 m. Łodzi, położonej przy ul. Drewnowskiej 75, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00036860/1. Przedmiotem dzierżawy będzie:
 
                           1.          205,00 m2 powierzchni gruntu (w tym 56,00 m2 na działce nr 7/7, 96,00 m2 na działce nr 7/14 oraz 53,00 m2 na działce nr 7/12), położone wzdłuż granicy działek od strony ulicy Drewnowskiej;
                           2.          86,00 m2 powierzchni południowej ściany budynku posadowionego na działce nr 7/7.
 
Dzierżawione powierzchnie przeznaczone będą na działalność reklamową.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu
8 czerwca 2015 roku, o godzinie 1100,
w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208.
Wywoławcze miesięczne stawkiczynszu brutto za 1 m2 powierzchni wynoszą:
grunt:     24,00 zł;             ściana    24,00 zł.
Wadiumwynosi  500,00 zł.
 
Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, na konto ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „PRZETARG – Drewnowska”,w terminie do dnia 1 czerwca 2015 r., do godziny 1400. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 27 maja do dnia 1 czerwca 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel. 42 205-58-71, wew. 133.
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.04.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 483 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  28.04.2015 - 09:40