ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych usytuowanych w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem
miejsc postojowych usytuowanych w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9
 
Przedmiotem przetargu jest wysokość miesięcznego czynszu brutto za najem stanowisk postojowych oznaczonych numerami: 4, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24 i 25, usytuowanych na wewnętrznym placu posesji. Każde miejsce postojowe będzie przedmiotem oddzielnej licytacji. Umowy najmu będą zawarte na okres trzyletni. W przetargu mogą wziąć udział najemcy lokali użytkowych usytuowanych w budynku.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu
9 czerwca 2015 roku, o godzinie1100.
w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208
Wywoławcza wysokośćczynszu za stanowisko wynosi 109,00 zł brutto za miesiąc.
Wadium płatne od każdego licytowanego stanowiska wynosi 20,00 zł.
 
Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 29 maja 2015 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji, np.: „PRZETARG – Łódź, miejsce postojowe nr ...’’.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 27 do 29 maja 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
Lista osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w siedzibie organizatora przetargu w dniu 5 maja 2015 r.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.04.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 521 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  28.04.2015 - 09:42