ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 22 czerwca 2015 roku przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych (garaży) nr 7, 8 i 9, usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 22 czerwca 2015 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem
lokali użytkowych (garaży) nr 7, 8 i 9,
usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A
 
 
 
 
Przedmiotem przetargu będzie wysokość stawki czynszu brutto. Umowy na najem będą zawarte na okres do 30 czerwca 2018 r. Przetarg obejmuje następujące lokale użytkowe (garaże):
 
A.    Stanowisko garażowe nr 7, o powierzchni 27,20 m2
Wywoławcza stawka wynosi 180,00 zł/mies.         Wadium wynosi 20,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie11:00.
 
B.     Stanowiska garażowe nr 8 i 9, o łącznej powierzchni 54,40 m2, licytowane łącznie.
Wywoławcza stawka wynosi 385,00 zł/mies.         Wadium wynosi 40,00 zł.
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:30.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 16 czerwca 2015 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „PRZETARG – Pabianice, garaż nr…’’.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 11 do 16 czerwca 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 12.05.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 622 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  12.05.2015 - 10:06