ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 23 czerwca 2015 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 100 m2, stanowiącego część nieruchomości położonej w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 6

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 23 czerwca 2015 roku
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
gruntu o powierzchni 100 m2, stanowiącego część nieruchomości
położonej w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 61
 
 
 
 
Przetarg dotyczy 100 m2 gruntu usytuowanego od strony ulicy Nowobielańskiej, między budynkiem a miejscami postojowymi. Przedmiotem przetargu będzie wysokość stawki czynszu dzierżawnego brutto za 1 m2 powierzchni gruntu na miesiąc. Umowa na dzierżawę będzie zawarta na okres do 30 czerwca 2018 r.
 
Otwarcie przetargu nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza stawka wynosi 4,00 zł/m2 na miesiąc.         Wadium wynosi 40,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 16 czerwca 2015 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „PRZETARG – Skierniewice”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 11 do 16 czerwca 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 12.05.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 622 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  12.05.2015 - 10:09