ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 8 września 2015 roku przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych usytuowanych w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 8 września 2015 roku
przetarg ustny ograniczony na najem
miejsc postojowych usytuowanych w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9
 
Przedmiotem przetargu jest wysokość miesięcznego czynszu brutto za najem stanowisk postojowych oznaczonych numerami: 4, 24 i 25, usytuowanych na wewnętrznym placu posesji. Każde miejsce postojowe będzie przedmiotem oddzielnej licytacji. Umowy najmu będą zawarte na okres trzyletni. W przetargu mogą wziąć udział najemcy lokali użytkowych usytuowanych w budynku.
Przetarg odbędzie się w w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu brutto za każde miejsce postojowe wynosi: 109,00 zł; natomiast wadium, również za każde miejsce postojowe – 15 zł.
Otwarcie licytacji dotyczących poszczególnych miejsc postojowych nastąpi:
 
o godzinie 900 miejsce postojowe nr 4
o godzinie 1000 miejsce postojowe nr 24
o godzinie 1100 miejsce postojowe nr 25
 
Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 1 września 2015 roku, do godziny 1400, na konto ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „PRZETARG – Łódź, miejsce postojowe nr ...”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
  W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 27 sierpnia do dnia 1 września 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium. Prowadzący działalność gospodarczą dostarczą dokument uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej, co do której istnieje obowiązek wpisu do właściwego rejestru, innego niż wpis do ewidencji działalności gospodarczej; natomiast przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. Dostarczone dokumenty nie mogą być sporządzone wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu.
Lista osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w siedzibie organizatora przetargu w dniu 7 września 2015 r.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.07.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 349 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  28.07.2015 - 08:40