ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 7 września 2015 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części gruntu oraz ściany budynku, składających się na nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 75

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 7 września 2015 roku
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części gruntu oraz ściany budynku,
składających się na nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 75
 
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni brutto za dzierżawę części nieruchomości, będącej własnością Województwa Łódzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 7/5, 7/7, 7/12, 7/13 i 7/14 w obrębie B-46 m. Łodzi, położonej przy ul. Drewnowskiej 75, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00036860/1. Przedmiotem dzierżawy będą powierzchnie gruntu stanowiące części działek nr 7/7, 7/12 i 7/14, położone wzdłuż granicy działek od strony ulicy Drewnowskiej, a także część powierzchni południowej ściany budynku posadowionego na działce nr 7/7. Dzierżawione powierzchnie przeznaczone będą na działalność reklamową. Umowy dzierżawy będą zawarte na okres trzyletni.
Wymienione przedmioty dzierżawy będą poddane oddzielnym licytacjom. Przetarg odbędzie się w dniu 7 września w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208.
 
Otwarcie licytacji dotyczącej gruntu o powierzchni 56,00 m2,
stanowiącego część działki nr 7/7,
nastąpi o godzinie900.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu brutto za 1 m2 gruntu wynosi: 24,00 zł.
Wadium wynosi  140,00 zł.
 
Otwarcie licytacji dotyczącej gruntu o powierzchni 53,00 m2,
stanowiącego część działki nr 7/12,
nastąpi o godzinie1000.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu brutto za 1 m2 gruntu wynosi: 24,00 zł.
Wadium wynosi  130,00 zł.
 
Otwarcie licytacji dotyczącej gruntu o powierzchni 96,00 m2,
stanowiącego część działki nr 7/14,
nastąpi o godzinie1100.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu brutto za 1 m2 gruntu wynosi: 24,00 zł.
Wadium wynosi  240,00 zł.
 
Otwarcie licytacji dotyczącej powierzchni 86,00 m2,
stanowiącej część ściany budynku posadowionego na działce nr 7/7,
nastąpi o godzinie1200.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu brutto za 1 m2 powierzchni wynosi: 24,00 zł.
Wadium wynosi  220,00 zł.
 
Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 1 września 2015 r., do godziny 1400, z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, na konto ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „PRZETARG – Drewnowska, działka nr….. ; ściana budynku”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 27 sierpnia do dnia 1 września 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium. Prowadzący działalność gospodarczą dostarczą dokument uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej, co do której istnieje obowiązek wpisu do właściwego rejestru, innego niż wpis do ewidencji działalności gospodarczej; natomiast przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. Dostarczone dokumenty nie mogą być sporządzone wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel. 42 205-58-71, wew. 133.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.07.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 511 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  28.07.2015 - 08:43