ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Skierniewicach, przy ul. Sobieskiego 4

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
położonej w Skierniewicach, przy ul. Sobieskiego 4
 
Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki czynszu brutto za dzierżawę 1 m2 powierzchnigruntu oraz budynku, składających się na nieruchomość oznaczoną w obrębie 4. miasta Skierniewice jako działka nr 96/22 o powierzchni 0,0166 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1H/00034114/8.
Budynek posiada 101,28 m2 powierzchni. Mieści się w nim ponadto garaż o powierzchni 23,82 m2. Jest przyłączony do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i cieplnej pobliskiego szpitala.
 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu
14 września 2015 roku, o godzinie 1400,
w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208.
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu brutto za dzierżawę wynosi:
a)     za 1 m2 powierzchni budynku:   18,79 zł,
b)     za 1 m2 powierzchni gruntu:   5,46 zł.
Wadium wynosi:  330,00 zł
 
Wpłaty wadium należy dokonać z  rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, na konto ZNWŁ nr:56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem: „PRZETARG – Skierniewice”,w terminie do dnia 8 września 2015 r., do godziny 1400. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 3 do 8 września 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
         Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 04.08.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 491 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  04.08.2015 - 08:55