ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 1 lutego 2016 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki gruntu nr 112/4, usytuowanej w Ujeździe, przy pl. Wolności 11

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 1 lutego 2016 roku
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki gruntu nr 112/4,
usytuowanej w Ujeździe, przy pl. Wolności 11
 
 
 
 
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Na działce o powierzchni 0,0077 ha, oznaczonej numerem 112/4, posadowiony jest budynek parterowy o powierzchni użytkowej 25,00 m2. Działka wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą nr PT1T/00070337/1. Umowa na dzierżawę zawarta będzie na trzy lata.
 
Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto za 1 m2 gruntu wynosi2,00 zł.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto za 1 m2
 powierzchni użytkowej budynku wynosi11,00 zł.
Wadium wynosi 50,00 zł.
 
            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 25 stycznia 2016 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot przetargu: „PRZETARG – Ujazd’’.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 20 do 25 stycznia 2016 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.12.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 989 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  22.12.2015 - 08:40
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 13.01.2016 - 08:17