ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A: stanowiska garażowego nr 16 oraz miejsc postojowych nr 33 i 34, na dzień 7 marca 2016 roku oraz pomieszczenia gospodarczego nr 15 oraz stanowisk garażowych nr 25 i 26, na dzień 8 marca 2016 roku

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem
usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A:
stanowiska garażowego nr 16 oraz miejsc postojowych nr 33 i 34,
na dzień 7 marca 2016 roku
oraz pomieszczenia gospodarczego nr 15 oraz stanowisk garażowych nr 25 i 26,
na dzień 8 marca 2016 roku

Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznego czynszu netto. Umowy na najem będą zawarte na trzy lata.

A. Stanowisko garażowe nr 16, o powierzchni 22,75 m2.

Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 7 marca o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 156,00 zł.
Wadium wynosi 20,00 zł.

B. Miejsca postojowe pod wiatą, nr 33 i 34, posiadające razem 40,80 m2 powierzchni, licytowane łącznie.

Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 7 marca o godzinie 13:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 159,00 zł.
Wadium wynosi 20,00 zł.

C. Pomieszczenie gospodarcze nr 15 o powierzchni 32,33 m2.

Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 8 marca o godzinie 11:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 170,00 zł.
Wadium wynosi 20,00 zł.

D. Stanowiska garażowe nr 25 i 26, posiadające razem 41,54 m2 powierzchni, licytowane łącznie.

Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 8 marca o godzinie 13:00.
Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 310,00 zł.
Wadium wynosi 40,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 1 marca 2016 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „PRZETARG – Pabianice, stanowisko garażowe nr 16 lub miejsca parkingowe nr 33 i 34, lub pomieszczenie gospodarcze nr 15, lub stanowiska garażowe nr 25 i 26’’. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 25 lutego do 1 marca 2016 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 26.01.2016

Pobierz załącznik:

Czytany 707 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  26.01.2016 - 08:46